เป้าหมาย (Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจ และสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมทั้งประกอบอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อรับประทานเองได้

Gallery

                                                          เด็กชายเมฆา  ดีพิมาย (พี่ดิน)
                                                 เด็กชายกษิดิ์เดช แสนสีมล (พี่การ์ฟิวส์)
                                                 เด็กหญิงศศิวรินทร์  ปัตตานัง (พี่หนูยิ้ม)


                                                          เด็กชายพีรพล  สิงห์น้ำ (พี่น้ำ)

                                                  เด็กชายบุญญกรินทร์ อาจเดช (พี่ฟอร์ด)

                                                    เด็กชายชนกันต์  เอี่ยมสร้อย (พี่โชว์)

                                                      เด็กชายสรัล  ไกรเกษมสุข (พี่หนุน)

                                                      เด็กชายนนทชา แสงสว่าง (พี่นโม)

                                                             เด็กชายพีรพล  ฉิมรัมย์ (พี่เต้)

                                                       เด็กชายนครรินทร์ วรรณศรี (พี่ป๋อ)

                                                      เด็กหญิงปิ่นประภา ทรัพย์สุข (พี่กุ้ง)

                                                     เด็กหญิงปรมาภรณ์ ไพบึง (พี่มินทร์)

                                                        เด็กชายศักดา  สิบรัมย์ (ต้นกล้า)

                                                     เด็กชายบัญญพนต์  แทนนำ (พี่ชิน)

                                                      เด็กหญิงกชกร ไกยสินธุ์ (พี่แป้ง)

                                                      เด็กหญิงชนินาถ  พรมมา (พี่แก้ม)

                                                    เด็กชายดนุวศิน  อุดหนองเลา (พี่บอส)

                                                          เด็กชายณัฐยศ  ศรีฤทธิ์ (พี่เป้)

                                          เด็กหญิงจิตต์อภิญญา เลาหศิรินาถ (พี่โอบอ้อม)
                                                      เด็กหญิงสิริรัตน์ นุกูลกิจ (พี่หยก)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น